De brouwerij

Geschiedenis

Het moet ergens in 1995 geweest zijn toen ik mijn eerste stappen als amateurbrouwer gezet heb. Ik was al enkele jaren liefhebber van de zovele streekbieren die Belgiê rijk is. Mijn interesse ging echter verder dan het degusteren alleen, ik wou begrijpen hoe die prachtige bieren gebrouwen werden. Als autodidact pluisde ik ieder brouwboek uit dat ik kon te pakken krijgen. Thuis bouwde ik een amateurbrouwerij waar ik mijn eigen receptuur in kleine hoeveelheden van 40 liter kon brouwen om de ingestudeerde theorie in de praktijk te kunnen toepassen. Aansluitend scherpte ik ook mijn kennis verder aan met enkele jaren brouwopleiding aan de hogeschool van Gent.

Langzaam aan bouwde ik de jaren nadien een netwerk uit in de professionele brouwwereld en kreeg zelfs toegang tot in de brouwerij van een trappistenabdij. Mijn omgeving moedigde mij aan om een eigen brouwerij te starten maar ik hield de boot af omwille van de zekerheid van een job. Nadat ik echter door ziekte mijn beroepsleven moest gaan heroriënteren kwam ook het plan van een eigen brouwerij terug in het vizier. In 2015 werd dan brouwerij Basanina geboren en een jaar later kwam met Saison du Lucien en Père Glorieux de eerste brouwsels op de markt. Bieren gebrouwen met de inspiratie en de opgedane ervaring van de proefbrouwsels van weleer.

- Bart De Wolf -
brouwer

Reeds 20 jaar ervaring als brouwer

Gistpropagatie labo

Kenmerkend voor onze brouwerij is dat elk bier wordt geproduceerd met een eigen gistcultuur die specifiek voor dat betreffend biertype geselecteerd werd.

Deze gist wordt vanuit onze eigen gistbank in de brouwerij opgekweekt zodat we steeds met uiterst verse gist onze bieren kunnen gaan brouwen. Deze eigen gistproductie maakt een wereld van verschil in onze bieren en dat proef je. Hiervoor krijgen we heel wat waardering en daar zijn we dan ook terecht heel trots op. Na een aantal dagen hebben we genoeg gist opgekweekt en kunnen we starten met het brouwen van bier.

De brouwzaal

In de brouwzaal brouwen we uit graan het wort wat later door vergisting dan uiteindelijk bier zal worden. Dit ganse wort productieproces verloopt chronologisch in 3 ketels die elk met stoom verwarmd worden:

 • de maischketel: hier vindt het proces van versuikering van het zetmeel uit de mout plaats. Het brouwen van bier start met het pompen van water in de brouwketel waarna het wordt opgewarmd. Daarna wordt de mout gestort, deze mout werd reeds vooraf met de moutmolen gemalen om het zetmeel vrij te stellen. We gebruiken steeds meerdere soorten mout. Gedurende een tweetal uur wordt het brouwsel geleidelijk opgewarmd tot ongeveer 78°C. Dit versuikeringsproces wordt ‘maischen’ genoemd, het heeft als functie om het zetmeel uit de mout af te breken tot vergistbare suikers.
 • de filterkuip: na de versuikeringsfase (= het maischen) wordt het wort verpompt naar de filterkuip. Daar worden vaste bestanddelen zoals de graan kafjes zorgvuldig van van het wort gescheiden en naar de kookketel gepompt. Deze ketel bevat een dubbele bodem waarbij de bovenste bodem uit geperforeerde platen bestaat. De kafjes van de mout zakken naar beneden en blijven liggen op deze platen waar ze opeen gepakt een natuurlijke filterlaag vormen. Het troebele wort vloeit doorheen deze laag en wordt helder waarna het naar de kookketel wordt gepompt. Dit duurt ongeveer 2 uur, als al het wort naar de kookketel is overgebracht kan de filterkuip geopend worden om de draf te verwijderen. Dit is een afvalproduct voor het verdere brouwproces maar gaat naar een boerderij waar het als veevoeder voor koeien wordt aangewend.
 • de kookketel: het heldere wort afkomstig uit de filterkuip wordt hier verzameld tot de ketel vol. Daarna wordt het wort gedurende 90 minuten gekookt met toevoeging van hop.
 • Whirlpool: Na het kookproces wordt het wort rondgepompt in de kookketel die ook een whirlpool functie heeft. Met behulp van de middelpuntvliedende kracht worden de vaste deeltjes uit het wort verwijderd in de whirlpool. Op die manier worden de zwaardere deeltjes naar het midden van de ketel geduwd en kunnen we het lichtere wort langs de zijkant van de whirlpool gaan verwijderen. Het gekookte wort koelen we snel af tot ongeveer 24°C via een platenkoeler. Het koude water dat we hiervoor gebruiken warmt dan op en recupereren we in de warmwatertank die dan aangewend wordt voor het volgende brouwsel.
 • 400 liter wort brouwcapaciteit per batch
 • 2 batches van 400 liter kunnen per dag gebrouwen worden
 • 2 verschillende batches kunnen simultaan gebrouwen worden
 • 3 stoom verwarmde brouwketels
 • Traditionele filterkuip
 • whirlpool

De gistzaal

Het gekoelde wort uit de brouwzaal wordt naar één van de 7 cylindroconische gisttanks gepompt waar de opgekweekte gist wordt ingezaaid. De gist zet de suikers in het wort om tot alcohol en koolzuurgas. Dit proces wordt de hoofdgisting genoemd en duurt ongeveer 7 à 10 dagen, afhankelijk van het type bier soms zelfs langer. Na de hoofdgisting zakt de gist uit naar de bodem van de gisttank en wordt dan van het jongbier gescheiden. Het bier zal nu in dezelfde tank verder gaan nagisten, lageren en rijpen. Deze rijping van het bier is heel belangrijk omdat tijdens dit proces de smaak verder verfijnd wordt. Afhankelijk van het type bier duurt de lagering 4 tot 8 weken tot het klaar is om afgevuld te worden.

 • 7 cylindroconische gisttanks
 • 4500 liter bier productie per maand

De bottelarij

Als het bier klaar is om afgevuld te worden op flessen wordt het overgebracht naar de bottelarij. Dit deel van de brouwerij omvat:

 • Een helder bier druktank van 1000 liter
 • Een halfautomatische bier afvulmachine
 • Een pneumatisch kroonkurk apparaat
 • 800 flessen 75cl per uur afvulcapaciteit

Het gerijpte bier wordt vanuit een gisttank naar de helder biertank gestuwd waar het gemengd wordt met een suiker oplossing en verse gist. Daarna wordt het bier uit deze tank richting afvulmachine leeggedrukt en komt het onder CO2 tegendruk in de flessen terecht.

Als de flessen vol zijn worden ze manueel op de transportband van de kroonkurkmachine geplaatst waarna ze automatisch worden voorzien van een kroonkurk en in bakken geplaatst worden.

De warme kamer

De afgevulde flessen bier verhuizen nu van de bottelarij naar de warme kamer waar ze twee tot drie weken in een donkere en warme omgeving van 24°C zullen verblijven. Daar voltrekt zich het proces van hergisting op de fles waardoor het bier verzadigd worden met Co2 en het zijn natuurlijke sprankeling zal krijgen.

Daarna worden de flessen van een label voorzien en wordt het bier verpakt in dozen waarna het kan geleverd worden aan onze klanten.

This website is developed with the support of: